Title
ایران فریمکو / اخبار / آموزش /

بتن GFRC و همه چیز درباره آن

بتن GFRC و همه چیز درباره آن


بتن GFRC چیست؟

جی اف آر سی مخفف  (Glass Fiber Reinforced Concrete)بتن تقویت شده با الیاف شیشه
میباشد، که از خواص فرم پذیری بالایی به واسطه حضور الیاف شیشه می باشد.
بتن GFRC از آخرین تکنولوژی مصالح ساختمانی مورد کاربرد در اروپا و آمریکاست که با این بتن ساخت هر قطعه ای با هر طرح، هندسه، فرم، بافت، رنگ، ابعاد با توجه به معماری خاص هر پروژه مطابق با سفارش کارفرما میسر می باشد.

مزیت بتن GFRC؟

از خواص مکانیکی بتن GFRC میتوان به مقاومت خمشی مطلوب، مقاومت فشاری بالا، ضربه پذیری و رفتار مناسب در زلزله با اجرای خشک در نما نام برد.

جی اف آر سی مطابق با تکنولوژی بتن های خاص تولید می گردد،و قابلیت استفاده در تمام اقلیم و شرایط آب و هوایی را دارا می باشد و با توجه به قابلیت پیش ساختگی امکان کاربرد نما های پیش ساخته جی اف آر سی در ساختمان های بلند مرتبه و مجتمع های مسکونی، تجاری و اداری منجر به کاهش هزینه های ساخت و زمان اجرا می گردد.

 

چرا GFRC؟

جی اف آر سی برای تمامی سبک های معماری مناسب می باشد و معماران شناخته شده در جهان از جملهNorman Foster ،Zaha Hadid از این مصالح در معماری بنا های فاخر استفاده می کنند همچنین جی اف آر سی در نمای بی نظیرترین پروژه های ساختمانی دنیا بکار رفته است همچنین به سرعت در بین معماران و مهندسان ساختمان و سازندگان در حال توسعه می باشد.
جی اف آر سی از جمله سیستم های نوین نما می باشد که مطابق با ضابطه ۷۱۴نظام راهبردی و مرکز
تحقیقات راه و مسکن شهرسازی طراحی و نصب می شود.جی اف آر سی دارای استاندارد ملی به شماره۱۷۸۱۷می باشد.
روش های طراحی، ساخت و تولید قطعات جی اف آر سی مطابق با نشریات معتبر انجمن بتن آمریکا ACIو موسسه بتن پیش ساخته آمریکا ،PCIمی باشد همچنین کنترل کیفیت ساخت قطعات جی اف آر سیمطابق با استاندارد های ASTMو BS ENو استاندارد ملی ایران انجام می گردد. کنترل کیفیت حین
ساخت قطعات جی اف آر سی مطابق با PCIمی باشد و نصـب قطعات این قطعـات مطابق با دستـور العـمل GICمی باشد.